Afspraak?

(+32) 011/850.160

info@vanhoyland.be      

Openingsuren

Maandag - vrijdag

08.00 - 12.00 & 14.00-18.00

Vrije Raadpleging

Tongeren
dinsdag tussen 15.00-17.00

Vrije Raadpleging

Hasselt
donderdag tussen 15.00-17.00

De procedures in het handelsrecht worden in de meeste gevallen gevoerd voor de Rechtbank van Koophandel.

Sedert de wet van 26 maart 2014 werden de bevoegdheden van de Rechtbank van Koophandel uitgebreid tot alle geschillen tussen ondernemingen, ongeacht het bedrag van de vordering. Ondernemingen zijn alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven. Geschillen die betrekking hebben op een handeling die verricht werd in het kader van de verwezenlijking van dit economisch doel, worden behandeld door de Rechtbank van Koophandel.

Daarnaast kan een niet-onderneming er voor kiezen zijn vordering te brengen voor de Rechtbank van Koophandel indien de partij waartegen hij deze stelt valt onder de definitie van onderneming.

Wij adviseren u over de bevoegdheden en de mogelijke procedures en staan u bij voor de bevoegde Rechtbank of het Hof van Beroep.