Afspraak?

(+32) 011/850.160

info@vanhoyland.be      

Openingsuren

Maandag - vrijdag

08.00 - 12.00 & 14.00-18.00

Vrije Raadpleging

Tongeren
dinsdag tussen 15.00-17.00

Vrije Raadpleging

Hasselt
donderdag tussen 15.00-17.00

E-Commerce

Doorgifte van gegevens binnen de EU

Omdat de lidstaten, door de Europese Richtlijn 95/46/EG, hetzelfde beschermingsniveau hanteren bij verwerking van persoonsgegevenss de doorgifte in Belgiƫ die conform de Belgische wetgeving gebeurt ook wettig binnen de EU. Reden waarom de website van de privacycommissie ook zegt: "Persoonsgegevens kunnen vrij circuleren vanuit Belgiƫ en binnen de Europese Unie zolang de algemene principes van de Belgische Privacywet worden nageleefd."

 

Website Privacycommissie

Privacy Wet

De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens.

Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd. 

Wetgeving klik hier