Het socialezekerheidsrecht behelst onder andere de volgende domeinen:

 

  • Werkloosheid
  • Arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering
  • Ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Jaarlijkse vakantie
  • Gezinsbijslag
  • Pensioenen

 

Ruimer gezien behoort ook de sociale bijstand onder dit vakgebied. Hieronder wordt begrepen onder andere:

 

  • Leefloon
  • Inkomensgarantie voor ouderen
  • Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (inkomensvervanging of integratietegemoetkoming)
  • Persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap