Het arbeidsrecht is nauw verbonden met het socialezekerheidsrecht.

 

Binnen het arbeidsrecht wordt de arbeidsrelatie in al haar facetten belicht. Onder meer bij de volgende fases kunnen wij u adviseren:

 

  • Precontractuele fase (werving en selectie)
  • Het onderscheid tussen de verschillende stelsels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Rechten en plichten van de werknemer binnen de arbeidsovereenkomst
  • Regulering van de arbeidstijd
  • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • BeĆ«indiging van de arbeidsovereenkomst door ontslag, opzegging, dringende redenen, ...