Het familierecht vormt een verzamelterm voor allerhande juridische verwikkelingen binnen het gezin en de familie.

 

Onze advocaten kunnen u bijstaan in ondermeer de volgende procedures:

 

  • Echtscheiding zowel met onderlinge toestemming als bij onherstelbare ontwrichting
  • Ouderlijk gezag
  • De onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit echtscheiding en ouderlijk gezag
  • Schijnhuwelijk
  • Afstamming met ondermeer erkenningsprocedures en onderzoek naar vaderschap of moederschap
  • Adoptie