Het sociaal strafrecht vormt een bijzonder rechtsdomein binnen het strafrecht en bestraft wettelijke bepalingen van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Het betreft bijvoorbeeld inbreuken op het niet meedelen van gegevens in verband met tijdskrediet, het niet naleven van het verbod op zondagwerk, het niet afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering of het verbod op zwartwerk.

Op 6 juni 2010 werd een afzonderlijk Sociaal Strafwetboek ingevoerd waarbij 4 sanctieniveaus werden ingesteld, waarbij de inbreuken variƫren van respectievelijk licht tot zeer zwaar. De verbonden straffen variƫren mee met de zwaarte van de inbreuk.

Onze medewerkers kunnen u bijstaan en adviseren in deze afzonderlijke tak van het strafrecht.