Het economisch strafrecht vormt het onderdeel binnen het strafrechtelijk rechtsdomein dat zich onder andere bezig houdt met:

 

  • Faillissementsmisdrijven
  • Witwas
  • Misbruik van vennootschapsgoederen

 

Binnen de economische misdrijven werd door de wetgever ruimte gelaten tot minnelijke schikking en rechtzetting van mogelijke misdrijven met het oog op strafvermindering of seponering.

 

Onze medewerkers kunnen u begeleiden in de te nemen stappen.