Vergoeding voor schade

Gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof dd. 02/10/2008 (arrest 134/2008) en het arrest van het Hof van Cassatie dd. 02/02/2012 (C.11.0093.N),waaruit is komen vast te staan dat een vergoeding voor schade die aan de persoon is verbonden en die aan de persoon die toegelaten is tot de collectieve schuldenregeling wordt toegekend uit de boedel ex art. 1675/7 ยง 1 Ger. W. dient te worden gehouden.