Leegstandsheffing

Meer en meer procedures op gebied van leegstand worden voor de rechtbank ingeleid.